Tính năng và bảng giá dịch vụ Audio Conference

Bảng tính năng và bảng giá dịch vụ

   STT   Tính năng         1          2          3
      1   Phí hòa khởi tạo    Miễn Phí      Miễn Phí      Miễn Phí
      2  Phí thuê bao hàng tháng
(trọn gói dịch vụ audioconference)
      500.000      1000.000     2.000.000
      3  Số thành viên tối đa cho một cuộc họp          5         10        < 10
      4  Số room audio conference          1          2          4
      5  Thông báo khi có người vào phòng họp         dau check         dau check        dau check
     6  Nhạc chờ (Music/info-on-hold)         dau check         dau check        dau check
     7  Chờ admin vào mới bắt đầu họp         dau check         dau check        dau check
     8  Hỗ trợ song song 2 ngôn ngữ         dau check         dau check        dau check
     9Ghi âm cuộc họp (Call Recording)      7 ngày  1 tháng   2 tháng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage