Hiển thị 1–12 của 36 kết quả

Điện thoại hội nghị

Polycom SoundStation2 EX

16,767,000  (chưa VAT)

Điện thoại hội nghị

Điện thoại IP Polycom SoundStation2

14,237,000  (chưa VAT)
13,800,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX3000

19,527,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX500

4,577,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom CX300

4,117,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Polycom CX100 Speakerphone

3,150,000  (chưa VAT)
4,577,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX1500D

275,770,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX1500

27,577,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 601

11,017,000  (chưa VAT)

Điện thoại IP Polycom

Điện thoại IP Polycom VVX 600

11,017,000  (chưa VAT)
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage