Software phần mềm gọi giải pháp tiết kiệm dành cho doanh nghiệp

Software

Softphone (phần  mềm gọi) là phần mềm cài đặt trên máy tính, laptop, Smartphone.
Có đầy đủ tính năng, đóng vai trò như một điện thoại bàn thông thường.

1. Được cài đặt cho

  • Máy tính, laptop, máy tính bảng  dùng hệ điều hành : window, Ios, Android,…
  • Smart phone dùng hệ điều hành Ios, Android,….

2. Yêu cầu để sử dụng được Softphone

  • Thiết bị dùng để cài Softphone phải có kết nối Internet (mạng Lan, Wifi). 3G vẫn dùng được tuy nhiên thực tế thì vẫn chưa đảm bảo.
  • Để chất lượng âm thanh tốt nhất, cần sử dụng tai nghe có Mic
  • Phần cứng máy tính khá: có Card âm thanh, cấu hình mạnh

3. Các loại Softphone phổ biến
Các Softphone đều được phân loại Có Phí và Miễn Phí. Tuy nhiên, phiên bản miễn phí vẫn đáp ứng hầu hết tính năng như điện thoại thông thường.

3cxX-liteZoiper

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage