Phần mềm họp trực tuyến Zoom Pro

3,700,000  (chưa VAT)

Tính năng của gói Zoom Pro:

– 100 người tham gia cuộc họp

– Thời hạn cuộc họp là 24 giờ

– Quản lý người dùng (cho phép chủ sở hữu tài khoản và Quản trị viên quản lý người dùng của họ)

– Kiểm soát tính năng quản trị viên (điều khiển cuộc họp nâng cao, như bật và tắt ghi âm, mã hóa, trò chuyện và thông báo)

– ID cuộc họp cá nhân tùy chỉnh

– Chỉ định lịch trình (Cho phép bạn chỉ định người khác thiết lập các cuộc họp cho bạn)

– 1GB ghi lại cuộc họp trên đám mây MP4 hoặc M4A (Ghi lại các cuộc họp trong Zoom Cloud)

– Khả năng tương tác của Skype for Business (Lync) người dùng Skype for Business có thể bắt đầu cuộc họp Zoom từ danh sách liên hệ Lync

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage