Tổng đài Xorcom CXR2047

(chưa VAT)

Tổng đài Xorcom CXR2047 – 1E1, 200 máy lẻ IP – 85 cuộc gọi đồng thời, 2 Lan, SSD64 Gbyte, HDD 320Gbyte, 2U – 19”

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage