Tổng đài NEC SL1000-4-32

(chưa VAT)

Tổng đài NEC SL1000-4-32 cấu hình 4 trung kế 32 máy nhánh bao gồm: 
– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage