Tổng đài NEC SL1000-4-16

(chưa VAT)

– 01 Khung chính tổng đài IP4WW-1632M-A KSU gồm 4 trung kế-8 máy nhánh, khả năng mở rộng lên đến 12 trung kế-32 máy nhánh.
– 01 Card IP4WW-008E-A1 mở rộng 8 máy nhánh

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage