Tổng đài IP Yeastar K2

– Tích hợp Hardware Server Dell.
– Hỗ trợ 2000 users.
– 500 cuộc gọi đồng thời.
– FXO/FXS tùy chọn mở rộng không hạn chế GW đấu nối.
– Cổng E1: không hạn chế GW đấu nối.
– LAN: 1 cổng 10/100/1000Mbps.
– WAN: 1 cổng 10/100/1000Mbps.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage