Tổng đài gọi tự động quảng cáo

(chưa VAT)

Đọc mã xác nhận: Dịch vụ gọi điện cho khách hàng và đọc mã xác nhận

Xác nhận đơn hàng: Hệ thống tự động gọi đến hàng loạt khách hàng, yêu cầu khách hàng bấm 1 để xác nhận đơn hàng, bấm 0 để hủy. Khách hàng bấm phím, hệ thống sẽ ghi nhận được thông tin mà khách hàng đã xác nhận.

Cảnh báo: Lập trình tự động gọi cho người liên quan trong tinh huống khẩn cấp như Server bị tắt.

Nhắc nhở: Gọi nhắc lịch khám sức khoẻ, nhắc nợ quá hạn.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage