Tổng đài IP Yeastar Standard V7

12,900,000  (chưa VAT)

-Tham dự Chuyển Blacklist
-Hỗ trợ BLF
-Gọi lại cuộc gọi ghi chi tiết
-Chuyển cuộc gọi Gọi Pickup
-Gọi Routing Call Waiting

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage