Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE600

28,800,000  (chưa VAT)

  •  Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.
  • Xuất cước qua mạng LAN.
  • Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP Ext và IP Trunk).
  • Có khả năng mở rộng tối đa 960 điện thoại máy nhánh thường (SLT).
  •  Có khả năng mở rộng tối đa 160 điện thoại IP máy nhánh số IP-PT.
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage