Tổng đài điện thoại IP Panasonic KX-TDE100

(chưa VAT)

  • Số trung kế tối đa: 128.
  • Số máy nhánh tối đa: 256.
  • Có sẵn 2 kênh DISA và Voice Mail SVM2.
  •  Xuất cước qua mạng LAN.
  •  Có khả năng nâng cấp chuẩn SIP (IP Ext và IP Trunk).
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage