Tổng đài điện thoại Adsun FX864PC-8-64

(chưa VAT)

Tổng đài điện thoại Adsun FX864PC-8-64
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường,

– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899),

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage