Tổng đài điện thoại Adsun FX432PC-4-24

(chưa VAT)

Tổng đài điện thoại Adsun FX432PC-4-24
– Lập trình tổng đài đơn giản bằng máy điện thoại thông thường,

– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899),

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage