Tổng đài điện thoại Adsun FX208PC

(chưa VAT)

Tổng đài điện thoại Adsun FX208PC
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường,

– Nhiều kiểu đổ chuông: cùng lúc, xoay vòng,

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage