Tổng đài điện thoại Adsun FX106

(chưa VAT)

Tổng đài điện thoại Adsun FX106
– Cài đặt lập trình rất thuận tiện bằng máy điện thoại thường, lệnh đơn giản,

– Nhiều chế độ đổ chuông: cùng lúc,

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage