Tổng đài điện thoại Adsun FX 856PC

(chưa VAT)

Tổng đài điện thoại Adsun FX 856PC
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage