Tổng đài Adsun – Model FX 312PC

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun – Model FX 312PC
Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage