Tổng đài Adsun GX432 PC (4-24)

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun GX432 PC (4-24)
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường,
– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage