Tổng đài Adsun GX 824 PC

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun GX 824 PC
– Cấu hình cơ bản: 8 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 8co/32ext…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage