Tổng đài Adsun GX – 816PC

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun GX – 816PC
khung chính 8 trung kế, 16 máy nhánh, có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 8co/24ext – 8co/32ext…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage