Tổng đài Adsun GX – 424PC

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun GX – 424PC
Cấu hình cơ bản: 4 trung kế, 24 máy nhánh, có khả năng nâng cấp lên các dung lượng: 4co/32ext – 8co/16co – 8co/24ext – 8co/32ext…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage