Tổng đài Adsun GX 416PC

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun GX 416PC
Bao gồm đầy đủ tính năng của tổng đài FX 416PC và có thêm những tính năng sau:

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage