Tổng đài Adsun FX432PC (4CO/32EXT)

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun FX432PC (4CO/32EXT)
– Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường.
– Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899)…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage