Tổng đài Adsun FX 848

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun FX 848
Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage