Tổng đài Adsun FX 840

(chưa VAT)

Tổng đài Adsun FX 840
Lập trình đơn giản bằng máy điện thoại thông thường, Đổi số máy nhánh linh hoạt (từ 100 đến 899), Gọi ra ngoài bằng Account Code (50 mã Account)…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage