Tổng đài IP Yeastar Standard

10,505,000  (chưa VAT)

-16 x cuộc gọi đồng thời
-100 người dùng
-Giao diện quản lý Web service
-4000 Biên bản Voicemail…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage