Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

33,431,000  (chưa VAT)

Tổng Đài NewRock OM80-40S/8

Hỗ trợ: 8 line trung kế, 40 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage