Tổng Đài NewRock OM80-24S/8

(chưa VAT)

Tổng Đài NewRock OM80-24S/8

Tổng Đài OM80-24S/8
Hỗ trợ: 8 line trung kế, 24 line nhánh, 60 Sip Account, 40 Sip Trunk, 40 cuộc gọi đồng thời, ghi âm trực tiếp
– Mở rộng tối đa 48 FXO/FXS

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage