Tổng Đài NewRock OM4-2S

(chưa VAT)

Tổng Đài NewRock OM4-2S
Tổng đài IP Newrock OM4-2S dành cho doanh nghiệp nhỏ với cấu hình:  2 line nhánh, 8 account SIP và hỗ trợ 8 Siptrunk, 4 cuộc gọi đồng thời…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage