Thiết bị tạo HA100 cho 2 tổng đài UCM6510 chạy backup tự động – Redundant

HA100 đáp ứng các yêu cầu của khách hàng về thiết kế để thực hiện tính năng chuyển đổi dự phòng cao sẵn sàng cho UCM6510 IP-PBX .

Thông tin sản phẩm
– Kết nối và liên tục giám sát hai UCM6510 với nhau để có tính sẵn sàng cao
– Giải pháp chuyển đổi dự phòng thông minh sẽ tự động chuyển sang UCM6510 trung học dự phòng khi nóng khi lỗi chính

Mã: G-HA100 Danh mục:
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage