Thiết bị mạng GSM 2 kênh SIM di động Yeastar TG200

(chưa VAT)

  • Thiết bị GSM gateway 2 SIM
  • Hỗ trợ 1 cổng WAN và 1 cổng LAN, sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45
  • Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi
  • Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim
  • Kết nối với mọi tổng đài IP: Asterisk, Freepbx, Elastix, Panasonic, Siemens, LG, Grandstream
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage