Thiết bị mạng GSM 1 kênh SIM di động Yeastar TG100

(chưa VAT)

  • Thiết bị GSM gateway 1 SIM
  • Hỗ trợ 1 cổng WAN và 1 cổng LAN.
  • Sử dụng với mọi tổng đài IP SIP, kết nối RJ45
  • Hạn chế thời gian gọi cho mỗi cuộc gọi
  • Hạn chế thời gian gọi mỗi tháng cho mỗi sim
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage