MPOptimate Quick-Fit Cassette

(chưa VAT)

  • Cassette có 2 dạng thẳng (Straight) hoặc chéo (flipped).
  • Giao diện cổng kết nối mặt trước đa dạng: 6 x LC Duplex
  • Giao diện cổng kết nối mặt sau theo chuẩn đầu nối MPOptimate, có 1 hoặc 2 cổng trên mỗi cassette.
  • Tích hợp cổng quản lý kết nối với hệ thống giám sát AMPTRACT.
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage