MPOptimate pre-assembled panel

(chưa VAT)

-Được thiết kế sẵn với 2 dạng thẳng (straight) hoặc chéo (flipped).
-Giao diện cổng kết nối mật độ cao ở mặt trước
-Giao diện cổng kết nối mặt sau với: 4 x MPOptimate (tương ứng với loại 12 LC Quad)
-Mặt sau được tích hợp sẵn bộ quản lý cáp.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage