Maxincom VoIP GSM Gateway MWG1016W WCDMA

  • 16 kênh WCDMA, hỗ trợ lên tới 16/64 khe SIM
  • 16 SIP Trunk
  • Dễ dàng thiết lập qua giao diện web
  • Khả năng tương tác với hầu hết các thiết bị voip gateway
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage