Maxincom VoIP GSM Gateway MWG1008G GSM

  • 8 kênh GSM, hỗ trợ lên tới 8 khe SIM
  • 8 SIP Trunk
  • Dễ dàng thiết lập qua giao diện web
  • Khả năng tương tác với hầu hết các thiết bị voip gateway
Help
PhoneMessengerZaloleftMessage