License Cloud hội nghị truyền hình IPVideoTalk – Basic

(chưa VAT)

-License Cloud hội nghị truyền hình IPVideoTalk – Basic
-25 bên hội nghị – 3 luồng Video 2 chiều
-Hỗ trợ Web trên PC, Smartphone, IOS..

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage