Hệ thống phát sóng DECT IP Yealink W80

– Thực hiện cuộc gọi ổn định và khả năng chuyển vùng liền mạch

– Lên đến 100 cuộc gọi song song

– Lên đến 30 trạm gốc, lên đến 100 thiết bị cầm tay

– Lên đến 100 tài khoản SIP

– Hỗ trợ XML / LDAP / Danh bạ từ xa

– Phạm vi phủ sóng vô tuyến DECT lên đến 50m trong nhà và 300m ngoài trời

– Tương thích với Yealink W56H / W53H (phiên bản x.83.0.90 trở lên), CP930W (phiên bản 87.83.0.60 trở lên) và DD Phone (phiên bản 66.84.0.115 trở lên)

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage