Grandstream UCM6408

61,250,000  (chưa VAT)

-8 đường vào bưu điện analog
-2 máy lẻ analog
-800 máy lẻ IP SIP
-2 cổng mạng 10/100/1000 Mbps

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage