DrayTek Vigor2700

(chưa VAT)

– Tên sản phẩm: DrayTek Vigor2700
– Hãng sản xuất: DrayTek
– 1 port ADSL2/2+, 4 LAN port with VLAN port-based
– VPN sever with 2 VPN tunnel, Easy for Branch-to-office
– Hỗ trợ: Internet, IPTV, TR-069
– Hỗ trợ mạng con thứ 2 để sử dụng định tuyến IP

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage