Dinstar 8 FXO VoIP Gateway DAG1000-8O

8,356,000  (chưa VAT)

Dinstar 8 FXO VoIP Gateway DAG1000-8O
• Cho phép 2 cuộc gọi đồng thời
• Gọi điện giữa hai văn phòng thông qua đường truyền ADSL miễn phí

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage