Digium TDM2402B PCI Card

(chưa VAT)

 Digium TDM2402B PCI Card

Giới thiệu chung về Card Digium TDM2400
Card Digium TDM2400P có kích thước được thiết kế tuân thủ theo tiêu chuẩn PCI 2.2, hỗ trợ kết nối điện thoại analog cũng như các đường line analog thông qua máy tính…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage