Digium AEX401B PCIe Card

(chưa VAT)

» Bốn cổng Analog
» Một modun FXO
» Tối ưu giao tiếp thoại trên TDM bằng phần cứng.
» Tối ưu hóa giao tiếp dữ liệu qua IP bằng phần cứng.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage