Điện thoại Panasonic KX-TS560

– Màn hình LCD hiển thị rõ ràng và dễ đọc.
– Hiển thị số điện thoại gọi đến, gọi đi.
– Nhớ 50 số điện thoại gọi đến, 20 số gọi đi.
– Danh bạ 50 tên và số điện thoại.
– Màu sắc: Trắng, đen.

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage