Điện thoại IP Grandstream BT-200

-1 đường Line trực tiếp
-Hiển thị số gọi đến
-Danh bạ địa chỉ khách hàng
-Tích hợp nhiều tính năng

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage