Điện thoại hội nghị Grandstream VoiceStation 500

-Dễ dàng cài đặt và sử dụng.
-Thiết kế nhỏ gọn cho bàn
-Kích thước nhỏ gọn.
-Lọc tiếng ồn
-Công nghệ tiên tiến

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage