Card Voice Mail 4 kênh AR-VMIU

(chưa VAT)

Card Voice Mail 4 kênh AR-VMIU được cài đặt trên vị trí (CN5) của MBU thuộc khung BKSU

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage