Card nhận xung tính cước 3 kênh AR-CMU50PR

(chưa VAT)

Card nhận xung tính cước 3 kênh AR-CMU50PR

Card nhận xung tính cước 3 kênh AR-CMU50PR nhận được cả xung đảo cực và tín hiệu 50Hz cho tính cước.
• Cung cấp 3 kênh nhận biết xung tính cước cho các cổng trung kế CO tương ứng…

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage