Card kết nối đường vào bưu điện FXO AX1600PE

Card kết nối đường vào bưu điện FXO AX1600PE

Card kết nối đường vào bưu điện FXO AX1600PE- Giao tiếp 16 cổng, dùng giao tiếp 16 đường vào bưu điện hoặc máy lẻ qua chuẩn cắm PCIe (PCI express). Dùng cho tổng đài Asterisk, freepbx, tribox, elastix

Help
PhoneMessengerZaloleftMessage